We staan er niet vaak bij stil, maar voor de overgang van de huidige wijze van energie omzetting naar een duurzame en milieuvriendelijkere opwekking, zal er een fase van transitie nodig zijn. deze is verreweg de zwaarste stap op weg naar permanente opwekking vanuit duurzame energiebronnen en komt er nogal veel erbij kijken. Het vereist ook heel wat voorbereidingen die in het tijdperk van globalisatie samenwerking vereist op alle niveaus.

Het begint met een planmatige aanpak

Energietransitie is niet iets van nu en wordt er al jaren eraan gewerkt. in de samenleving merkt men het ook op door de installatie van slimme stroommeters, de vele projecten voor het halen van energie uit bijvoorbeeld de de wind en de vele aanpassingen van apparaten om ze efficiënter om te laten gaan met energie. Allemaal stappen in de juiste richting met als doel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot een minimum te beperken.

Een belangrijk aspect van energietransitie is ook de ondersteunende wetgeving. Alleen op zo een manier worden de nodige garanties geschept voor ondernemers om te investeren en kunnen bepaalde wijzigingen ook opgelegd worden.

Het is uiterst belangrijk dat alle benodigde stappen simultaan plaatsvinden omdat er anders geen sprake zal zijn van een integrale aanpak. Alle neuzen moeten dus in één richting wijzen en zijn doelen waar er naartoe moet worden gewerkt duidelijk vastgelegd in de verschillende beleidsplannen. Een niet te vergeten aspect van de energietransitie is ook het onderzoek naar alternatieve energiebronnen.