Maak gebruik van KVP om je klus met verontreinigd materiaal te klaren

Het werken op locatie kan soms voor onaangename verrassingen zorgen. Het werken op een plek met sterk verontreinigd water of op een sterk verontreinigde grond, kan zorgen voor grote risico’s voor je gezondheid en het milieu. Wanneer je aan de slag gaat op een sterk verontreinigde plaats, zorg er dan altijd voor dat je een deskundig leidinggevende project – veelal afgekort met DLP – hebt, die je kan helpen met het indammen van de gezondheidsrisico’s die hier kunnen opspelen. G4S Safety Solutions heeft zulke DLP’ers tot je beschikking, die veelal ook ingezet kunnen worden als KVP. Deze Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon is erg goed inzetbaar als je aan de slag moet met bodemsanering.

Wat doet een KVP?

De KVP houdt zich bezig met alles wat er te maken heeft met het veilig kunnen leggen van het sanitair. Kritische werkzaamheden worden onder leiding van deze persoon gedaan. Daarnaast dient de KVP als aanspreekpunt voor vraagstukken met betrekking tot het sanitair. De KVP is de voorzitter van speciale kick-off meetings die te maken hebben met het sanitair, maar zal tijdens de werkzaamheden ook op locatie aanwezig zijn. Verder houdt hij of zij zich bezig met het controleren van de veiligheid binnen de werkzaamheden en controleert of de veiligheidsprotocollen worden nageleefd.

KVP bij verontreinigd gebied

De rol die een KVP vervuld op het gebied van veiligheid rondom het plaatsen van sanitair wordt al helemaal belangrijk wanneer je bouwproject is op verontreinigd gebied. Als je aan het werk bent op verontreinigde grond, in verontreinigd water of baggerspecie, dan kunnen hier veel negatieve stoffen van loskomen die niet alleen slecht zijn voor je eigen gezondheid, maar ook dat van je medemens en de natuur. Als deze stoffen dan ook je sanitair aantasten ben je nog verder van huis. Zorg er daarom voor dat als je op verontreinigd gebied werkt, er altijd een KVP of DLP met KVP-ervaring van G4S aanwezig is. Deze experts zijn opgeleid tot hun vakgebied en hebben hier ook hun diploma voor behaald. Loop geen onnodig risico en neem een KVP in armen.