Het maken van een calamiteitenplan

Als er een noodgeval is ontstaan in je pand, dan is het van levensbelang dat iedere aanwezige, zowel medewerkers als directies, klanten en bezoekers, zo snel mogelijk het pand kunnen verlaten. In dit soort situaties is het belangrijk dat er een calamiteitenplan is opgesteld, zodat het overzichtelijk is wat er gedaan moet worden om iedereen veilig naar de uitgang van het bedrijfspand te loodsen. Maar wat is een calamiteitenplan en wat staat hier allemaal in?

Een calamiteitenplan, officieel ook wel bekend als een ontruimingsplan, is een plan van aanpak waaraan de BHV medewerkers kunnen aflezen hoe zij moeten handelen in het geval van een ontruiming van het pand. In een calamiteitenplan staat beschreven hoe je volgens de wettelijke procedures een pand moet evacueren en op welke manier je alle aanwezigen zo snel en veilig mogelijk het pand kunt laten verlaten. Het naleven van het calamiteitenplan is cruciaal om de veiligheid van de mensen in een pand te kunnen garanderen.

 

Wat staat er in een calamiteitenplan?

Aan de hand van een calamiteitenplan kunnen BHV’ers zien hoe zij in het geval van een noodsituatie moeten handelen. Een calamiteitenplan is opgesteld per gebouw, omdat in elk pand er een andere situatie kan zijn vanwege een verschil in het aantal verdiepingen en de indeling van de verdiepingen. In een calamiteitenplan staan in ieder geval de situatietekening van de omgeving en de plattegrond van de etages met bijbehorende vluchtroutes. Daarnaast staan de taken van de BHV en directie hierin aangegeven, samen met wat het overige personeel moet doen in het geval van een ontruiming of brand in het pand en de taken van de receptie en het hoofd van de bedrijfshulpverlening.

 

Het opstellen van een calamiteitenplan is alleen in bepaalde situaties verplicht. Zo moet je wel een calamiteitenplan hebben wanneer er sprake is van een brandmeldinstallatie. Verder hangt het af van het aantal verdiepingen dat het bedrijfspand telt en wat de gebruiksfunctie is van het plan.